ΠΟΤΕ

Πυρκαγιά,

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ RING OUT,

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΕΡΑ,

ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ,

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ,

Ή ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ……….