WANNEER

FIRE STRIKES,

GUNSHOTS RING OUT,

CARBON MONOXIDE VULD HET LUCHT,

SEX OFFENDERS WORDEN BETROKKEN,

EEN LIEFDE ONE GOES MISSING,

OF ANDERE NOODZAKEN ZIJN ……….